0622928260  info@horticropprotection.nl

Wat doet Horti Crop Protection

Geeft advies om een zo optimaal mogelijk nuttige insecten te gebruiken. Doel is om producten af te leveren waar geen resten van middelen op zitten. Expert in de teelten van Belichte Tomaten en Belichte komkommer en Paprika’s

De andere aanpak: we gaan uit van preventie..

Breed onderlegt op gebied van plantweerbaarheid/klimaat/ biologische/ en traditionele gewasbescherming.