0622928260  info@horticropprotection.nl

Werkwijze

Horti Crop Protection gaat Planmatig en structureel te werk.

Analyseert uitvoerig uw locatie en omgeving. Zet samen met u een scout plan op om data te verkrijgen van de ziekten en plagen er in uw gewassen heersen.

Samen stellen we een geïntegreerd GBM plan op dat goed past bij uw bedrijf en personeel. Het plan omvat onder andere de inzetstrategien van de nuttigen. Tijdens mijn bedrijfsbezoek bespreken we dit plan en sturen we bij waar nodig. Daarbij hou ik goed rekening met de mogelijkheden binnen uw bedrijf en ook de wensen van uw afnemers.